Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013-ban alakult a Xántus János Múzeum és Városi Művészeti Múzeum összevonásával. A győri múzeum képző- és iparművészeti, régészeti, történeti, néprajzi és irodalomtörténeti gyűjteményekkel rendelkezik, amelyeket állandó kiállításokon mutat be, emellett időszaki kiállításokkal is folyamatosan várja a látogatókat.

A Győr Megyei Őszi Tárlat a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum által évről-évre meghirdetett alkotói pályázat a Győr városában és a régióban élő és alkotó, képző- és iparművészek számára. A nyílt pályázaton profik és amatőrök egyaránt indulhatnak a legújabb alkotásaikkal.

A kiállításon idén is figyelemreméltó számban voltak jelen alkotásaikkal a régió ismert és elismert művészei, akárcsak a fiatal, tehetséges alkotók. A tradicionális témájú és technikájú munkák mellett külön figyelmet érdemelnek a kísérletező szellemű, progresszív szemléletű alkotások.

A felhívás iránt mutatkozó nagy érdeklődés és a beérkező alkotások mennyisége megfelelően reprezentálta a régió aktuális művészeti keresztmetszetét – és segíti a művészeket és a közönséget a kortárs művészetben való tájékozódásban.BALOGH ISTVÁN

„Festményeim az európai szellemi hagyaték barokk-romantikus-expresszív vonulatának hagyományára épülő nagyméretű, figurális, kolorista alkotások. Célom a homogén festői közeg megteremtése, amelyben a valóság pszichikai-emocionális komplexitásként jelentkezik – a szín, a faktúra, a méret, a mozgás, az akció szuverén festői automatizmusával.”

BORBÉLY MÁTÉ

Plasztikái az üveg, a fa és a kő anyagainak kombinációi, illetve a kéz spontán lenyomatai, amelyeknek bronzba öntött gesztusai a természet és az ember alkotta mesterséges – második természet – formai leleményeinek együttéléséből fakadnak. Kisplasztikái túlnyomórészt egyazon gondolatmenetre felfűzött sorozatként születnek.

CSAPÓ IRÉN

„Ars poeticám: Úgy szeretném megérinteni az embereket, mint szellő a nyári, forró, remegő levegőt. Valamennyi képem lelkem egy-egy rezdülése, kitárulkozása. Benne van szülőfalum, Bezi határainak gazdag színvilága, a föld illata, virágainak szirmai. Latin közmondás szerint: a virágok a föld csillagai. Festészetemnek nélkülözhetetlen eleme.”

CSERMÁK ZSUZSA

„Képgrafikus művészként, majd vizuális nevelőtanárként végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Főbb tevékenységeim a képzőművészet, alkalmazott grafika, fotográfia és a művészeti oktatás területén mutatkoznak meg. Alkotómunkám gyakori témája a táj és a ritmus, melyet nemcsak valós természeti élmény inspirál, hanem a hétköznapi tárgyak és a véletlenek ritmusa is.”

CSURÁK ERZSÉBET

A képzőművész selyemre festett alkotásai egy különös, néhol misztikus univerzumba kalauzolják a kiállított képek nézőit. Az alkotó sajátos képi világa és individuális kifejezésmódja alapján nem sorolható a jelen kor egyetlen divatos művészeti áramlatába sem. Csak a rá jellemző „selyemúton” halad és mutatja meg teremtett mikrokozmoszának lenyomatait.

ENZSÖLY KINGA

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomázott 2005-ben, festő szakon. Alkotásaiban az ember és a természet világának kapcsolataira fókuszál, leginkább az emberi élet párhuzamai érdeklik a növény- és állatvilággal, vagy a természeti jelenségekkel. A Generációváltás? című sorozatában a méhek alakján keresztül járja körbe a generációváltás fogalmát, amely a klímaváltozás idején új hangsúlyt kap.

FARKAS-PAP ÉVA

„Sokszor a legegyszerűbb dolgok indítanak el valamit, s ahhoz keresek formát. Hétköznapi tárgyakat, jelenségeket helyezek új kontextusba – ellentétpárok, meglepő társítások alkalmazásával. Általában van egy automatikus rész, s aztán azt tudatosítom magamban – ez utóbbi a munkásabb folyamat. Munkáimra jellemző a kontrasztos anyaghasználat.”

FARKAS VAJK

„A munkáim geometrikus, finom arányok játéka, helyet hagyva a technológiának és az üveg tulajdonságok megmutatkozásának. Egyszerű formák, összefüggések, agyagszerűség/anyagszeretet jellemez. Szeretem az üveget, az anyagtársításokat és más matériákat megismerni, tanulmányozni. Üvegeimnél szerepet játszik az emberi gesztusok, karakterek, mozdulatok megjelenítése.”

GALGÓCZY GYÖRGY

Munkái is bizonyítják: ma már megkérdőjelezhetetlen, hogy a geometrikus művészet a XX. század legérvényesebb stílusa. Bizonyíték, hogy egy századot túlélt. Talán mindig is velünk élt, csak nem volt ekkora aktualitása, mint a mai modern kultúránkban. Folyamatosan alakul, változik, érvényessége abban gyökerezik, hogy szellemében rokon, időnként azonos a kor építészetével.

GOLLOWITZER SZABINA

„Győrben születtem, a Napóleon-ház volt az első otthonom. Alkotói pályafutásom a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolában kezdődött. Tervezőgrafikusként diplomáztam Sopronban 2015-ben, Erasmus-ösztöndíjjal Finnországban tanultam képgrafikai technikákat. Keresem a megfelelő egyensúlyt a tervező és az autonóm grafika között.”

LÖVEY GYÖRGYI

„Polgári családban nevelkedtem, szoros kapcsolatban a nagyszüleimmel és a széles rokonsággal. A rajz és festészet mindig közel állt hozzám, bár hosszú évekig nem gyakoroltam, annak ellenére sem, hogy minden eszköz a rendelkezésemre állt. 2016 májusában ajándékba kaptam egy hétvégi rajztanfolyamon való részvételt, s azóta rendszeresen rajzolok, festek.”

MILE-TÓTH JUDIT

„Az inspirációimat többnyire a természetből merítem, amihez szívesen társítok geometrikus elemeket, ezzel is kiemelve a flóránk megismételhetetlen mintázatait. A letisztult, egyszerű formavilág jellemzi ékszereimet. Bízom abban, hogy funkciójuk teljes tekintetében örökölhetők, s viselhetőek lesznek 10–20 év múlva, vagy akár hosszabb időtávon is. Az ékszer és viselője közötti harmóniára törekszem.”

MOLNÁR ÁGNES

„Az amszterdami MKXtra művészeti akadémián végeztem. Grafikusként próbálok olyan művészeti alkotásokat létrehozni, amelyek megkérdőjelezik a megszokott társadalmi status quo-t és lehetőséget adnak a nézőknek, hogy a sorok között olvasva mélyülhessenek el alkotásaim hangulatában.”

NÉMETH ALEXANDRA GEORGINA

„Művészeti tanulmányaimat Győr után, Szombathelyen, majd Budapesten folyattam. A Győri Grafikai Műhely Egyesület vezetőségi tagja vagyok. A képzőművészet több területével is foglalkozom, azonban munkáim főként sokszorosító grafikai lapok, tradicionális és kísérleti grafikák.”

NÉMETH ATTILA

„2006 óta élek és alkotok Győrben. Ide köt a családom, a barátaim, a munkám. Képzőművész-tanárként dolgozom a Péterfy Sándor Evangélikus Iskolában, órákat adok a Sport és Kreatív Technikumban. Emellett, amikor időm engedi, főként festek.”

NÉMETH HAJNAL AURORA – AURORA FOLKGLAMOUR

„A népviseletek és kiegészítőik szerelmeseként misszióm, hogy mindenki számára újra hordhatóvá tervezzem őket, miközben azért a klasszikus üvegfestést, a lámpatechnikával készült üveggyöngyöket is betervezem. Az Aurora FolkGlamour márkámmal évek óta azt tartom szem előtt, hogy a régi magyar népviseleteket, hímzésmintákat iparművészként újra alkossam és a mai világba is beillesszem.”

RADOSZA ATTILA

1986 óta vannak tárlatai. A művésztanár ismert és elismert alkotója a városnak, a régiónk az országnak. bensőséges és elgondolkodtató mélységeket járnak be alkotásai, amelyekbe a szemlélőt pillanatok alatt elragadják. A művészet nem önmagát mutogató, hanem önmagában érvényes és egyedi, erről képei mindenkit meggyőzhetnek. 

SUDÁR ÉVA

Pályájának, szakmai fejlődésének állomásait, tudatos alkotóművésszé érését az elmúlt 15 évben számos közös, majd önálló kiállításán is figyelemmel kísérhettük. A technikák sokszínűsége jellemzi, szereti térben is kiteljesíteni a bravúros megoldásait, mely egyszerre áttetsző, visszahúzódó, diszkrét és határozott, kompromisszumok nélküli, erőteljes és szabad.

SZABADVÁRI ATTILA IMRE

„A Magyar Képzőművészeti Egyetemen már foglalkoztatott a filozófia és a pszichológia, az építészet iránti érdeklődésem viszont már gyermekkorom óta meghatározó része az életemnek. 15 éve e három terület határozza meg művészi hitvallásom. Legújabb munkáim olyan asszociációk, amelyekben konkrét személyek egyéniségét épületrészletek, épületek, színek, kompozíciók sajátos jelrendszerévé alakítom át.”

SZALKAY KÁROLY

„A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola után elvégeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemet. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolában tanítok festészetet. Munkáimra a lírai absztrakt stílus a jellemző. Képeim az absztrakció és az ábrázolás határán mozognak, megjelenik bennük a zeneiség is. Az úton vagyok és haladok.”

SZARKA FEDOR GUIDO

2001-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Számos egyéni és közös tárlaton szerepeltek munkái, rendszeres kiállítója a magyarországi kiállítótermeknek. Performance-okat csinál, szenvedélyes kötődése van a ritmushangszerekhez. Jelenleg Győrben él és alkot. Elindítója és alapítója a Miabaro Design-nak és alapítója a Miabaro Művészeti Bázisnak.

SZUNYOGH FERENC

Tanulmányait Szegeden, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végezte. Tanári pályafutását Győrött, a Mayer Lajos Iskolában kezdte. 1975-től az Apáczai Csere János Kar oktatója. Alkotói munkássága során főként grafikai eljárásokkal, metszetekkel, sokszorosító és alkalmazott grafikával foglalkozik.

VARGA GYÖNGYVÉR AMALA

„Üvegművész vagyok. Alkotásaim a hagyományos képalkotás és a digitális technológia ötvözésével születnek meg. Intuitív gesztusokat, spontán érzelmi lenyomatokat és fesztelen belső utazásaim emlékképeit rögzítik.”

 © 2022 • Open Art Night • ImpresszumAdatvédelem